แอมป์หลอด เบอร์ 45 Single End 2 Watts


แอมป์หลอด เบอร์ 45 Single End 4 Watts

แอมป์หลอดเบอร์ 45 เป็นหลอดเบอร์ที่นัก DIY นิยมล่นกันมากที่สุดเบอร์หนึ่ง แม้ว่าหลอดเบอร์นี้จะไม่มีการผลิตเพิ่มในตลาดคอมเมอร์เชียล (มีโรงงานของจีนเพียงโรงเดียวที่ผลิตเบอร์นี้ออกมา แต่ก็มีราคาแพงมาก เนื่องมาจากผลิตขึ้นมาจำนวนน้อย) สำหรับคนทำแอมป์หลอดเบอร์นี้ ส่วนใหญ่จะหาจากตลาดออนไลน์อย่าง E-Bay เป็นหลัก ราคาหลอดใช้แล้วคู่หนึ่งตกอยู่ประมาณ 100-200 เหรียญ สำหรับหลอดสภาพที่ดี หรือหลอด New Old Stock (NOS)

หล�ดเบ�ร์ 45

เหตุที่หลอดเบอร์นี้เป็นที่นิยมของนักเล่นเป็นเพราะเสียงที่หวานของมันทำให้คนที่สนใจแอมป์หลอดเสียงหวานต่างใฝ่ฝันทำแอมป์หลอดเบอร์ 45 มาฟังให้ได้ แม้ว่ามันจะให้กำลังวัตต์เพียงสองวัตต์ เท่านั้น แต่กระนั้นกำลังวัตต์ของแอมป์หลอด ไม่ได้เป็นค่าวัดว่าแอมป์ที่ดีจะต้องมีกำลังวัตต์ที่สูงไม่ กำลังวัตต์ต่ำของเบอร์ 45 ต่างทำให้นักฟังเพลงหัวใจสลายมาแล้วนับไม่ถ้วย ยิ่งนักฟังคนไหนชอบเพลงสไตล์เก่า ๆ

หลอดเบอร์ 45 เป็นหลอด Power Triode รูปทรงหลอดทรงโค้ก ในแบบ 2a3 แต่หลอดที่เก่ามาก ๆ จะเป็นทรงบันลูน ซึ่งจะมีราคาแพงมาก หลอดเบอร์ 45 เป็นหลอดที่อยู่ในวิทยุสมัยเก่า ในช่วงยุค 40-50 และโดยมากตอนนั้นจะเป็นแบบโมโน ทำให้หลอดที่มีขายในปัจจุบันมักจะเข้าคู่กันได้ยาก

แ�มป์หล�ด 45 tubes SE

คนที่เล่นหลอดเบอร์ 45 มีความเชื่อว่าแอมป์หลอดเบอร์นี้ ถ้าได้ฟังก็เหมือนกับได้ย้อนยุคไปฟังเพลงในสมัยปี 40-50 นั่นเอง การฟังเพลงจากแอมป์หลอดเบอร์นี้ เท่ากับเราย้อนเวลากลับไปสู่อดีต ที่เสียงเพลงอบอวลอย่างงดงาม