เร็วๆนี้ งานแสดงภาพ “แสงซึ่งตาไม่เห็น น้ำท่วมประเทศไทย”


เตรียมพบกับงานแสดงภาพถ่ายชุด “แสงซึ่งตาไม่เห็น น้ำท่วมประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ 7 – 25 ธันวาคม 2554 ณ เวบไซต์ niwatblog.com

งานแสดงภาพถ่ายขาวดำ-ขาวดำอินฟาเรด จากเหตุการณ์น้ำท่วมในย่านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และนครปฐม