Exhibition: Infrared Eyes–Thailand Flood: Gallery 1


งานแสดงภาพบนเวบไซต์ชุด “แสงซึ่งตาไม่เห็น น้ำท่วมประเทศไทย” ภาพถ่ายขาวดำชุดที่หนึ่ง

ภาพถ่ายโดย นิวัต พุทธประสาท

ภาพถ่ายชุดนี้ผมถ่ายเอาไว้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ขณะที่น้ำได้ท่วมบางบัวทอง ดอนเมือง โดยกรุงเทพที่อยู่ชั้นนอกเริ่มได้รับผลกระทบอย่างจริงจังจากมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือ แม้ภาพที่ผมถ่ายจะไม่ได้บันทึกเหมือนดังภาพข่าว ( journal) เพราะผมเองก็มิได้เข้าไปถึงใจกลางของพื้นที่ที่หนักหน่วง และผมมองว่าภาพถ่ายของตัวเองควรนำเสนอความงามที่แปลกตา แล้วผมพยายามจะนำเสนอภาพที่มีความนุ่มนวล และมองว่าน้ำท่วมในครั้งนี้มีแง่มุมอื่นที่มากกว่าสิ่งที่เราได้รับ แน่นอนเราไม่เคยมองผ่านความทุกข์ยาก ทว่าในฐานะคนทำงาน ภาพถ่ายย่อมเป็นตัวแทนทั้งหมดได้ดีกว่าทุกอย่าง