Photo Diary: ความไม่ตั้งใจบางครั้งก็งดงาม


ผมไปถ่ายภาพธรรมชาติที่เขาใหญ่ พบหนุ่มสาวนั่งปิคนิคริมทะเลสาป ผมถ่ายภาพนี้เอาไว้แม้ไม่ได้จัดองค์ประกอบให้สมบูรณ์นัก เพราะเหมือนถ่ายภาพสตรีท แต่เมื่อกลับมาดูภาพนี้ที่ออฟฟิศ ได้อารมณ์ความรู้สึกของหญิงสาวได้เป็นอย่างดี มันเป็นภาพที่ผมชอบมาก มันเกิดจากความไม่ตั้งใจ

Nikon D700, Lens Voigtländer Color Skopar SLII 20 mm /f3.5