Alternative Writers P19 Zone C1


พบกับบู๊ธ Alternative Writers P19 โซน C1 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (วันที่ 29 มีค. เปิดให้เข้าชม 18.00 น.) ระหว่างเวลา 10.00 น.-21.00 น.