หิ่งห้อยในสวน

"ยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ความเป็นอมตะหลังความตายก็น้อยลงเท่านั้น"

จากนิยายสั้น "หิ่งห้อยในสวน" โดย นิวัต พุทธประสาท