Rabbithood


กระเป๋า Rabbithood สุดเก๋ จากโจ้ วชิรา สามารถหาซื้อได้ที่บู๊ธ Alternative Writers G02 โซนเพลนนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2557

กระเป๋ามีจำนวนจำกัด ราคาใบละ 350 บาท