“หลุมพรางชื่อความรัก – นิวัต พุทธประสาท”

Book Virus
“หลุมพรางชื่อความรัก – นิวัต พุทธประสาท” ผมย้อนนึกถึงของตัวเองขณะอ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ เปล่า เรื่องนี้ไม่ได้เฉียดใกล้หรือคลับคล้ายชีวิตผม หากแต่มันให้อารมณ์อะไรบางอย่างที่ให้อธิบายก็อธิบายได้ไม่ถูก เพียงแต่เมื่ออ่านไปจนจบผมหวนกลับคิดถึงอดีตของตัวเอง หรือนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของหลุมพรางชื่อความรักที่ผมเคยตกลงไป หลายๆ ครั้งเรื่องสั้นหรือนิยายของนิวัตทำให้ผมมีอารมณ์แบบนี้ และหลายๆ ครั้งนั้นมักจะทำให้ผมคิดถึงอดีตของตัวเอง หยุดและก้มมองดูตัวเองอย่างพิจารณา หลายเรื่องในวรรณกรรมแตกกิ่งทำให้ผมชอบมากๆ แต่หลุมพรางชื่อความรักทำให้ผมอินได้มากที่สุด 
จากหนังสือ วรรณกรรมแตกกิ่ง
Haruki Masaru Victor