We Imar: อ่าน “อีกวันแสนสุขในปี 2527” จบแล้ว ชอบมาก

We Imar: อ่าน "อีกวันแสนสุขในปี 2527" จบแล้ว ชอบมาก
กับคนที่ยกธงขาว ยอมแพ้วรรณกรรมแล้ว เล่มนี้เตือนให้เรารู้ว่า fiction มีอาณาบริเวณที่งานเขียนแนวสารคดี แนววิชาการ หรือแนวอื่นๆ ไม่สามารถย่างเหยียบเข้าไปได้
คือคุณสามารถอ่านบทวิเคราะห์ "สลิ่ม" ของ อ. นิธิ อ. เกษียร หรือ อ. ยุกติ สักแค่ไหน คุณสามารถเอาปรากฏการณ์ม็อบนกหวีดไปเปรียบเทียบกับมวลชนนาซี แต่มันก็ไม่มีทางเหมือนการอ่านชีวิตสมมติของสลิ่มคนหนึ่ง
คุณเข้าใจปรากฎการณ์ล่าแม่มด แต่การได้สัมผัสมันผ่านชีวิตตัวละครก็ให้อีกรสชาติหนึ่งที่ทดแทนกันไม่ได้