“ความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น” พิมพ์ครั้งที่สอง


“ความโดดเดี่ยวทั้งมวลฯ” พิมพ์ครั้งที่สอง ในการพิมพ์ครั้งนี้ปรับปรุงฟ้อนต์ให้มีความหนาขึ้นเพื่ออ่านง่ายกว่าเดิม ปรับปรุงคำผิดที่หลงเหลือ และการตัดคำใหม่ แก้ไขภาพประกอบที่ไม่ชัด ปรับปรุงข้อความเล็กน้อยโดยไม่มีการขัดเกลาใหญ่ๆ พิมพ์ครั้งนี้จำนวนจำกัด ขายเฉพาะที่บู๊ธ Alternative Writers G02 โซนแพลนนารีฮอลล์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2558