Sans Soleil OST. 01: The Past Passed Us


Sans Soleil OST. 01

SONG TITLE : The Past Passed Us

ARTIST: a world wondered full [x] coconut cream

จาก : โรงแรมรักบนดาวอังคาร

เพลงเขียนขึ้นจากบทกวี ที่เขียนขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก โรงแรมรักบนดาวอังคาร และบทกวี คู่รักคู่แรก โดย อุเทน มหามิตร จากนั้น อาจเพราะบนดาวอังคารน่าจะไม่ได้ใช้ภาษามนุษย์ เลยเอาบทกวีใส่โปรแกรมแล้วแปลงเป็นรหัสมอส แล้วใส่กลับลงไปในเพลง อีกครั้งหนึ่ง

แนะนำ ศิลปิน 

A WORLD WONDERED FULL 

Corey Best was born in the rural countryside of northeastern Indiana but grew up throughout many towns and cities across Michigan. From the full range of environments spanning from the United States to Asia that were interacted within, he learned how large the world really was in all its wonder. Currently he has been living in different locations across northern Thailand since his move from Japan. His first love was nature and he to this day loves to wander and float, listening to and learning from all that he can from the ever expanding voids around him

COCONUT CREAM 

โคโคนัท ครีมเริ่มจากเป็นวงดนตรีในเรื่องสั้นที่เขียนกับเพื่อนเป็นเรื่องสั้นที่มีเพลงฟังได้จริงๆ

ตั้งแต่ปี 2005 สมาชิกปัจจุบันประกอบด้วย จูน (ร้องนำ) ป๊อก (กีตาร์) ชอบทำเพลงในวันฟ้าครื้มๆ เหมือนว่าฝนจะตก พอจะอธิบายวงได้ว่า little band little melody like a library in your ears”

ฟังเพลงที่

https://soundcloud.com/a-world-wondered-full/the-past-passed-us-a-world-wondered-full-x-coconut-cream-demo

Note เล็กน้อยจากศิลปิน

http://www.coreybest.com/blog/category/5

EXCERPT

ระหว่างการเดินทางกลับจากดาวอังคาร ชั่วขณะที่แสงสีแดงแสนเศร้าสาดจับร่างกาย ของคุณในทุกส่วนที่แสงส่องถึงซึ่งคงเว้นก็แต่หัวใจ คุณตระหนักเชื่องช้าว่าความทรงจํา ของคุณเหมือนวีดีโอเทปม้วนหนึ่งซึ่งถูกบันทึกซ้ําไปซ้ํามาจนเนื้อเทปเปื่อยยุ่ย เมื่อสอด เทปลงในเครื่องเล่น เชื่อมต่อกับจอภาพก็จะพบความทรงจําเก่าผุดพรายอยู่ระหว่างช่วง ของการอัดซ้ํา ภาพซึ่งทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้ ความทรงจําของฟิล์มนั้นเกิดและตาย ในครั้งเดียวด้วยข้อจํากัดของปฏิกิริยาเคมี ความทรงจําของดิจิตัลสามารถถูกถมทับไป มาและบันทึกซ้ําแล้วซ้ําเล่าได้โดยการล้างของเก่าออกอย่างไร้ร่องรอย คุณจึงคิดว่าสิ่งที่ ใกล้เคียงความทรงจําของมนุษย์ที่สุดคือวีดีโอ สื่อบันทึกภาพที่เป็นเพียงของเก่าเก็บใน พิพิธภัณฑ์ไปเสียแล้ว คุณคิดใคร่ถ่ายทอดบันทึกความทรงจําของคุณเป็นวีดีโอเทป ม้วนหนึ่งสําหรับงานชิ้นต่อไป ความทรงจําของคุณผู้สํานึกเสียใจที่มี่ต่อคนรักของคุณ ซึ่งอัพเกรดตัวเองไปสู่ความเป็นดรอยด์ ย้ายไปอยู่ดาวอังคารกําลังทยอยลบความทรง จําที่มีต่อคุณทีละไฟล์ๆ แต่คุณไม่สามารถอัดภาพทับความทรงจําที่มีต่อเธอได้อีกแล้ว พวกคุณพลัดพรากจากกันและจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีก คุณออกเดินทางจากมา ท่ามกลางความป่วยไข้ซูบเซียว ความทรงจําของคุณผุดพรายในอาการของม้วนวีดีโอ เทปบันทึกซ้ํา เทปยับย่นพันเกี่ยวกับหัวอ่าน ภาพซ้อนทับเป็นห้วงเศร้า ไม่ปะติดปะต่อ ราวกับความทรงจําของผู้อื่นแฝงเร้นเข้ามา ภาพซึ่งจะค่อยๆเปื่อยยุ่ยหลุดสลายเหมือน ที่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ม้วนวิดีโอเคยมีคุณค่าและค่อยๆถูกลืมไป

ภาพโดย Corey Best