Pre-Order “สิ้นสุรีย์” และ “จักรวาลของการมอดไหม้”


รายละเอียดในการพรีออร์เดอร์

“สิ้นสุรีย์” และ “จักรวาลของการมอดไหม้”

เขียนโดย วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

ราคาขาย 295 บาท (ราคาเต็ม 330 บาท)

พรีออร์เดอร์จะได้รับโปสการ์ดชุด “สำหรับคนบ้าเท่านั้น” จำนวนสามใบ และโบสการ์ดภาพประกอบหนังสืออีกหนึ่งใบรวมเป็นสี่ใบ มูลค่า 50 บาท

หนังสือหนา 160 หน้า (ต่อเล่ม) ขนาด กว้าง 106 mm สูง 184 mm กระดาษถนอมสายตา

พิเศษด้วยการไสกาวแบบ PUR ที่จะทำให้หนังสือมีความคงทนมากกว่าการไสกาวแบบเดิม และสามารถเปิด-กาง หนังสือได้กว้างกว่าปกติโดยกระดาษไม่หลุดออกมาเป็นแผ่นๆ เหมาะสำหรับการอ่านในทุกอิริยาบถ

นอกจากนั้นทางสำนักพิมพ์ยังได้แถมโปสเตอร์สี่สี ซึ่งในนั้นบรรจุเรื่องสั้นแถมให้ผู้อ่านอีกหนึ่งเรื่อง เป็นเรื่องสั้นล่าสุดของ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

รายละเอียดหนังสือ

“สิ้นสุรีย์”

ผลงานในแบบ Semi-Novella หรือเราอาจจะเรียกว่าเรื่องสั้นชุดก็ได้ ตัวละครในแต่ละเรื่องเกี่ยวพันกันบนใยแมงมุมของแก่นกลางโครงเรื่อง “สิ้นสุรีย์” หรือ Sans Soleil เป็นเหมือนปฐมบทงานเขียนของวิวัฒน์ เพราะหนังสือเล่มนี้ได้กอร์ปเอาความเป็นตัวเขามาเขียนถึง ไม่ว่าจะเป็นเพลง หนัง หนังสือ ล้วนได้เป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ตัวละคร เขายังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิต ความมีอยู่ ความเป็นมนุษย์ ซึ่งทุกตอนผู้อ่านจะได้สัมผัสถึงรูปแบบเรื่องสั้นของวิวัฒน์

 “จักรวาลของการมอดไหม้”

ผลงานเล่มนี้เป็นเรื่องสั้นๆ ของวิวัฒน์ ที่เขียนต่างกรรมต่างวาระ ทำให้ผู้อ่านสามารถศึกษาถึงแนวทางการเขียนของเขา โดยเฉพาะเรื่องสั้นที่เขาเขียนอุทิศให้กับผลงานที่เขาชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ หนังสั้น รวมถึงหนังสือที่เขาอ่าน

คลิกเพื่อสั่งหนังสือจาก Readery.co