vikarn01

การออกแบบของรวมเรื่องสั้น “ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล” มาลงตัวทีการเลือกมานิตา ส่งเสริม เป็นผู้ออกแบบปก เธอไม่ใช่นักออกแบบหน้าใหม่เสียทีเดียว มีผลงานที่น่าจดจำตั้งแต่หน้าปก วารสาร Bookmoby หน้าปกหนังสือ SUM ที่เป็นที่ฮือฮามาแล้ว นอกจากนั้นเธอยังมีผลงานอีกมากมายทั้งในและต่างประเทศ

แนวคิดของมานิตาต้องการสื่อหน้าปกโดยใช้สัญลักษณ์ และการปล่อยที่ว่างให้คิด พื้นที่สี่เหลี่ยมสีแดง สามารถแทนสนามหญ้า ลู่วิ่ง สนามวิ่ง พื้นที่ หรือกรอบที่ครอบคลุมไว้ ส่วนวงกลมคือตัวแทนของคนหรือตัวละครในแต่ละตัว ปกหน้าจะเชื่อมโยงไปถึงปกหลัง คือวงกลมที่พ้นออกจากกรอบและย้ายมาตำแหน่งที่ 3

มานิตาเลือกใช้สีแดง เพราะด้วยพลังของสีเหมือนเป็นการตะโกนหรือการเรียกร้องออกมาซึ่งต้องการให้ตัดกับรูปแบบที่เรียบง่ายของการจัดวางและชื่อเรื่อง

สั่งซื้อหนังสือ

BookMoby Readery

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s