Alternative Writers D12


พบกับสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม ที่บู๊ธ Alternative Writers D12 โซน Plenary Hall ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์