Alternative Writers I 07


พบกับสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม และสำนักพิมพ์อีกมากมาย ได้ที่บู๊ธ Alternative Writers I 07 โซนแพลนนารีฮอลล์ ในงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.- 21.00 น.