Porcupine Blog

Category:

Author Biography

Home Author Biography

    วันนี้เราเลยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้แปลแฮมเล็ตให้มากขึ้น ทั้งในฐานะนักแปล ในฐานะนักเขียน และในฐานะ ศวา เวฬุวิวัฒนา บุคคลที่น่าจับตามองของวงการวรรณกรรมไทย

  • วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา เขาเกิดและเติบโตที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ห่างจากกรุงเทพฯ กว่า 800 กิโลเมตร จบการศึกษาจากเภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันอาชีพของเขาคือรับราชการเป็นเภสัชกรประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ซึ่งมีทะเลที่สวยงาม ฝนตกกว่าครึ่งปี

  • บ่อยครั้งที่ วิลเลียม เชคสเปียร์ มักจะได้รับการสดุดีให้เป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษ ถือเป็นนักเขียนบทละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ผลงานของเขาเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลก แต่ชีวิตส่วนตัวของเชคสเปียร์ถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับดังเงาของอดีตที่แสนเลือนลาง

  • เนื่องจากมีหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตของวิลเลียม เชคสเปียร์ เนื่องจากไม่มีบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเขามากนัก เราจึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้องในไทม์ไลน์ได้ 100% อย่างไรก็ตามเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ไทม์ไลน์ของเชคสเปียร์นี้ในอดีตใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ทำได้

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More