งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับวันวารด้วยภาพถ่ายขาวดำ

วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

สุนิสาแนน

ปิยภาณีจิดานันท์