ชีวิตของริวโนะสุเกะในช่วง 6 เดือนสุดท้ายคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นของยาฝิ่น เขาลงมือสร้างสรรค์ผลงานอีกหลายชิ้น โดยขัปปะคือเรื่องที่ใช้เวลาเขียนเพียง 2 อาทิตย์ แต่กลับเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสังคมและชีวิตที่หดหู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอกย้ำถึงพันธุกรรมอันเลวร้ายของมนุษย์

Tags: ขัปปะ

ขัปปะ ทดลองอ่าน  ขัปปะ ขัปปะ ขัปปะ ขัปปะ ขัปปะ