Warning: include_once(/home/porcupin/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/porcupin/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include_once(): Failed opening '/home/porcupin/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php71/pear') in /home/porcupin/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 22
วันหนึ่งความทรงจำจะทำให้คุณแตกสลาย - Porcupine Books

วันหนึ่งความทรงจำจะทำให้คุณแตกสลาย

฿195.00 ฿175.00

“วันหนึ่งความทรงจำจะทำให้คุณแตกสลาย” รวบรวมเรื่องสั้นจำนวนเก้าเรื่องของจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เรื่องสั้นในชุดนี้ส่วนใหญ่พูดถึงการก้าวข้ามผ่านวัย จากวัยเด็กสู่วัยรุ่น จากวัยรุ่นสู่ผู้ใหญ่ โดยเล่าผ่านตัวละครได้อย่างกระชับ เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่อัดแน่นพร้อมที่ระเบิด ตัวละครเอกกลายเป็นทั้งเหยื่อผู้ถูกกระทำ และกลายเป็นผู้กระทำเสียเอง บางครั้งความทรงจำได้เล่นงานตัวละครจนจมดิ่ง แตกสลาย แต่ตัวเรื่องก็ยังเลือกจบเพื่อให้เกิดความคลี่คลาย “วันหนึ่งความทรงจำจะทำให้คุณแตกสลาย” เป็นเหมือนโครงร่างภาพเหมือนของสังคม และเป็นเรื่องสั้นที่ตั้งคำถามต่อปัญหาปัจเจกได้อย่างจับใจ และเข้าถึงผู้คนของยุคสมัยที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับความเปลี่ยวเปล่าไร้คุณค่า จนเหมือนถูกกระทำให้หายไปจากโลกโดยไม่หวนกลับมา

No products in the cart.

วันหนึ่งความทรงจำจะทำให้คุณแตกสลาย

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email

Description

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วันหนึ่งความทรงจำจะทำให้คุณแตกสลาย”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this:

Like this: