Selected:

ทำลายเธอกล่าว

฿195.00 ฿175.00

ทำลายเธอกล่าว

฿195.00 ฿175.00

1.บรรณาธิการผู้คัดสรรค์นักเขียนและดูแลเนื้อหาหนังสือคือ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าเขามีสายตาแหลมคมในการควานหานักเขียนที่เขาอยากให้มาเขียนได้อย่างลงตัว

2.รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ประกอบด้วยนักเขียนจำนวน 10 ผู้เขียน มีจำนวนเรื่องสั้น 11 เรื่อง “วงคลื่นของฤดูหนาว” เป็นเรื่องสั้นๆ เปิดหนังสือ “ทำลาย, เธอกล่าว” ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง (แต่แน่นอนว่าต้องมีคนประพันธ์) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบผู้เขียนในเล่มนั่นเอง

3.ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งนักเขียนที่เคยมีผลงานเป็นเล่มแล้วเช่น จิราภรณ์ วิหวา กับผลงาน “เขตการปกครองมายองเนส” ปอ เปรมสำราญ กับผลงาน “Abstart Bar ความจริงเพียวเพียว” ศรีนิติ สุวรรณศักดิ์ หนังสือชื่อ “สสารไม่มีวันสูญหาย” ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ หนังชื่อชื่อ LOST IN CONVERSATION  ในเล่มนี้อีกหลายคนเขียนเรื่องสั้นครั้งแรก และมีผลงานรวมเล่มจากหนังสือต่างๆ รวมถึงผลงานแปล

4.ชื่อปกของหนังสือเล่มนี้มาจากชื่อนิยายของนักเขียนหญิงอีกคน คือมาเกอริด ดูราส นักเขียนนวนิยาย บทละคร ผู้กำกับหนัง และเป็นนักคิดคนสำคัญที่ไม่เคยเข้าพวกกลุ่มใด งานวรรณกรรมของเธอนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ทั้งในแง่ของความงดงามทางภาษา และเสียงเล่าที่ทรงพลัง ไม่ปะติดปะต่อ ผุดพรายประหนึ่งห้วงความทรงจำที่เลือนเอาทั้งเหตุการณ์ สถานที่ และเวลาเข้าหากัน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทำลายเธอกล่าว”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Menu
×
×

Cart