Selected:

ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล

฿240.00 ฿190.00

ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล

฿240.00 ฿190.00

“ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล” คือผลงานเล่มแรกของนักเขียนหนุ่มนาม วิกรานต์ ปอแก้วเริ่มต้นจากการเป็นนักอ่าน ก่อนจะพัฒนามาสู่นักเล่าเรื่องทางตัวอักษร ผลงานของเขาผ่านการตีพิมพ์ตามหน้านิตยสาร ผ่านสนามรางวัลมาหลายสนาม จนในที่สุดผลงานเล่มแรกของเขาจึงปรากฏขึ้นในนามสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม

รวมเรื่องสั้นเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความรัก ความหวัง ความโดดเดี่ยว ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจไปถึง การต่อสู้เพื่อการยอมรับต่อเพศสภาพ รวมไปถึงเรื่องราวทางสังคม และประวัติศาสตร์การเมืองผ่านมุมมองเจเนอเรชั่นใหม่ เป็นการส่งทอดเรื่องราวเจ็บปวดแสนอ่อนหวานไปสู่บริบทใหม่ เป็นหนังสือที่ท่านผู้อ่านจะตกหลุมรักได้อย่างไม่ยาก ด้วยลีลาการเขียนด้วยภาษาเรียบง่าย ทว่าสลักสลวยด้วยถ้อยคำกินใจ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Menu
×
×

Cart