Warning: include_once(/home/porcupin/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/porcupin/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include_once(): Failed opening '/home/porcupin/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php71/pear') in /home/porcupin/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 22
ตำนานนิรันดร์ - Porcupine Books

ตำนานนิรันดร์

฿175.00 ฿165.00

“ตำนานนิรันดร์” หรือ “The Immortal Story” เป็นเรื่องหนึ่งที่รวมอยู่ในหนังสือ Anecdotes of Destiny โดยว่าด้วยเรื่องราวของ มิสเตอร์เคลย์ เศรษฐีชราผู้เชื่อมั่นในอำนาจและอิทธิพลของตนด้วยความนิยมข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่าเรื่องเล่ายกเมฆหลอกลวง มิสเตอร์เคลย์จึงได้วางแผนเปลี่ยนตำนานที่เล่าขานกันในหมู่กะลาสีเรือให้กลายเป็นความจริงเพื่อให้กะลาสีเรือคนหนึ่งบนโลกสามารถ “เล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมรายละเอียดทุกประการตามที่ได้เกิดขึ้นกับเขาจริงๆ”

ตำนานนิรันดร์

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email

Share this:

Like this: