Warning: include_once(/home/porcupin/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/porcupin/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include_once(): Failed opening '/home/porcupin/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php71/pear') in /home/porcupin/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 22
เงาของเมฆ - Porcupine Books

เงาของเมฆ

฿195.00 ฿175.00

หนังสือเล่มนี้เหมือนการเปิดเข้าไปข้างในความทรงจำ ความคิดถึง ความห่างไกล การจากลา ตัวตนที่เริ่มจะละลายหายไป เสียงเล่าของมหาสมุทร เลิศฯ เดินทางผ่านการมองเห็นด้วยภาพถ่าย ตัวอักษร กระดาษ บันทึก จดหมาย ถ้อยคำสั้นๆ เหล่านั้นผ่านห้วงคำนึงด้วยท่วงทำนองของบทกวีที่ทำให้คุณสั่นไหว

เงาของเมฆเป็น จดหมายรัก บทกวี และจดหมายลา ด้วยความระลึกถึงโมงยามในตัวหนังสือของ พิบูลศักดิ์ ละครพล ถนอม ไชยวงศ์แก้ว แดนอรัญ แสงทอง ใบไม้ วดีลดา เพียงศิริ ศุ บุญเลี้ยง และ ควันบุหรี่ และภาพยนตร์ของ ศิวโรจน์ คงสกุล

เงาของเมฆ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เงาของเมฆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this:

Like this: