Selected:

เงาของเมฆ

฿195.00 ฿175.00

เงาของเมฆ

฿195.00 ฿175.00

หนังสือเล่มนี้เหมือนการเปิดเข้าไปข้างในความทรงจำ ความคิดถึง ความห่างไกล การจากลา ตัวตนที่เริ่มจะละลายหายไป เสียงเล่าของมหาสมุทร เลิศฯ เดินทางผ่านการมองเห็นด้วยภาพถ่าย ตัวอักษร กระดาษ บันทึก จดหมาย ถ้อยคำสั้นๆ เหล่านั้นผ่านห้วงคำนึงด้วยท่วงทำนองของบทกวีที่ทำให้คุณสั่นไหว

เงาของเมฆเป็น จดหมายรัก บทกวี และจดหมายลา ด้วยความระลึกถึงโมงยามในตัวหนังสือของ พิบูลศักดิ์ ละครพล ถนอม ไชยวงศ์แก้ว แดนอรัญ แสงทอง ใบไม้ วดีลดา เพียงศิริ ศุ บุญเลี้ยง และ ควันบุหรี่ และภาพยนตร์ของ ศิวโรจน์ คงสกุล

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เงาของเมฆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Menu
×
×

Cart