445.00 ฿

On the Road เล่าถึงการรอนแรมไปทั่วสหรัฐอเมริกาครั้งแล้วครั้งเล่าของแจ็คและนีล เพียงเพราะสนุกสนานและไม่เคยนึกถึงความมั่นคง ดำเนินควบคู่ คัดง้าง และขบกัดวัฒนธรรมวัตถุนิยมที่กำลังเฟื่องฟูสุดขีดของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้น

สู่หนไหน On the Road
สู่หนไหน On the Road : the Original Scroll

445.00 ฿

ร้านหนังสือ เม่นวรรณกรรม

ร้านหนังสือ เม่นวรรณกรรม คัดเลือกหนังสือทุกเล่มเพื่อให้ผู้อ่านเลือกสรรหลากหลายแนว นอกจากนั้นเรายังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากให้เลือกซื้อมากมาย