สำนักพิมพ์ เม่นวรรณกรรม | สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม | | สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม |

Passionate Writer

สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม เป็นสำนักพิมพ์ที่นำเสนอผลงานของนักเขียนร่วมสมัย เราสร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้อ่าน รู้จักนักเขียนของเราเพิ่มขึ้นจากแง่มุมที่บางครั้งผู้อ่านอาจจะไม่ทราบมาก่อน

นิวัต พุทธประสาท | สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม | | สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม |
นักเขียน บรรณาธิการ บรรณาธิการบริหาร

นิวัต พุทธประสาท

นิวัต พุทธประสาท ผู้ก่อตั้ง สำนักพิมพ์ เม่นวรรณกรรม คว่ำหวอดอยู่ในวงการวรรณกรรมมามากกว่า 20 ปี เริ่มต้นเขียนหนังสือตั้งแต่ปี 2534 มีเรื่องสั้นลงตามหน้านิตยสารอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะก้าวมาเปิดสำนักพิมพ์

บรรณาธิการผู้อำนวยการ

ปรียา พุทธประสาท

ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม มีส่วนร่วมกับหนังสือทุกเล่มของสำนักพิมพ์ และเป็นผู้ประสานงานในทุกโคตรงการที่สำนักพิมพ์ดำเนินงานต่างๆ ทั้งงานเสวนา งานหนังสือ รวมถึงร้านหนังสือ

preeya | สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม | | สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม |
สำนักพิมพ์ เม่นวรรณกรรม

Our Authors

นักเขียน นักแปล บรรณาธิการเล่ม และนักออกแบบ
–ชี้เมาส์ไปที่รูปและคลิกที่ลิงค์รูปโลกเพื่ออ่านประวัตินักเขียนเพิ่มเติม–

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สิริกัญญา ชุ่มเย็น
นักเขียน
จิรภัทร อังสุมาลี
บรรณาธิการ, นักเขียน
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
นักเขียน
จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
นักเขียน
ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์
นักเขียน
อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์
นักเขียน, นักแปล
ศวา เวฬุวิวัฒนา
นักเขียน
วิกรานต์ ปอแก้ว
นักเขียน
พิราอร กรวีร์
นักเขียน
ตุล ไวฑูรเกียรติ
นักแปล
ปิยภาณี เฮ็นท์ซ
นักเขียน
ทินกร หุตางกูร

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More