ในหมวดหมู่ Literature ผู้อ่านจะได้พบกัยพบกับบทความวรรณกรรมอันหลากหลาย ทั้งหนังสือของไทยและต่างประเทศ รวมถึงเกร็ดประวัตินักเขียนมากมาย

5 สิ่งเกี่ยวกับตุล ไวฑูรเกียรติ

สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม ขอแนะนำตุลในแง่มุมมองต่างๆ ที่เราได้รวบรวมจากบทสัมภาษณ์ที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ในที่ต่างๆ เพื่อที่ผู้อ่านจะได้รู้จักเขามากขึ้นไปจากเดิม และจะรู้ว่าเขาเป็นนักร้อง นักเต่งเพลง และกวีที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งเลยทีเดียว

Continue Reading 5 สิ่งเกี่ยวกับตุล ไวฑูรเกียรติ

สัมภาษณ์ ทินกร โดย นิตยสารเวย์

คุณเป็นสมาชิกสมาคมนักเขียนหรือไม่ "ไม่ได้เป็นครับ แต่ถ้าสมาคมนักเขียนอยากได้รายชื่อสนับสนุน เพื่อออกแถลงการณ์ปกป้องสิทธิเสรีภาพของนักเขียนในการพูด คิด อ่าน เขียน แล้วเขานับผมเป็นนักเขียน ผมก็ยินดีครับ"

Continue Reading สัมภาษณ์ ทินกร โดย นิตยสารเวย์

ปาฐกถา: การอ่านของคนไทยในมิติด้านวัฒนธรรม

อ.นิธิระบุว่า สังคมไทยเดิมนั้นไม่ใช้ตัวอักษร วรรณกรรมของไทยจึงเพิ่งเกิดมาในสมัยหลังๆ มานี้เอง และมีจำนวนเทียบไม่ได้เลยกับวรรณกรรมมุขปาฐะ คนไทยจึง “อ่าน” ผ่านการ “ฟัง” และส่งต่อความรู้โดยอาศัย “ความจำ”

Continue Reading ปาฐกถา: การอ่านของคนไทยในมิติด้านวัฒนธรรม