“เกมทั้งหมดที่มีคุณเป็นเพียงคนเฝ้าดูนั้น เกมที่คุณถูกกันออกไปนั้น คุณเลือกข้างตามที่แม่สั่งสอน อยู่ข้างพวกนาย เป็นคนรับใช้เสนอหน้าที่หันมาชิงชังมารดาของตัวเอง”

– วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศส –