นิวัต พุทธประสาท สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม Porcupine Books

สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม Porcupine Books

PORCUPINE BOOKS : สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 เราได้ตีพิมพ์หนังสือหลายเล่มทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี และเรื่องแปล ทีมบรรณาธิการและนักออกแบบล้วนมีประสบการณ์ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เขียนเพื่อให้ให้ได้ผลงานคุณภาพ เรามีความภาคภูมิใจในหนังสือแต่ละเล่มที่จัดพิมพ์และมุ่งมั่นที่จะทำงานระยะยาวกับผู้เขียน ที่ “เม่นวรรณกรรม” เราเชื่อในพลังการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรม ซึ่งเชื่อมโยงเรากับโลกรอบตัวและส่งเสริมเสียงจากมุมมองที่หลากหลาย

 
romeo and juliet

สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม ผลิตหนังสือคุณภาพนับตั้งแต่ปี 2543 ด้วยหนังสือหลากหลายประเภท นับตั้งนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี และงานแปล สำนักพิมพ์ทุ่มเทให้กับการจัดพิมพ์ผลงานด้วยความรักและเอาใจใส่อย่างไม่เสื่อมคลาย

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign