175.00 ฿

ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน ของ ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ เป็นนักเขียนที่มีลีลาเฉพาะตัว ร่วมสมัย เล่าเรื่องผู้คนหลากหลาย ความรัก ความสัมพันธ์ เซ็กส์

ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน
ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน

175.00 ฿