385.00 ฿

ความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy เริ่มเป็นที่ถกเถียงขึ้นมาในสังคมไทยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ความเป็นส่วนตัวได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิค้นข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์มือถือ

ความเป็นส่วนตัว
ความเป็นส่วนตัว

385.00 ฿