190.00 ฿

รวมเรื่องสั้น รักของทารกวิกลรูป ร้อยเรียงเรื่องราวหลังรัฐประหาร บอกเล่าถึงความเจ็บปวดเบื้องลึกของชีวิตคนสามัญธรรมดา กลั่นออกมาเป็นตัวหนังสือ ที่ทำให้ผู้อ่าน

รักของทารกวิกลรูป
รักของทารกวิกลรูป

190.00 ฿