Browsing Tag

การเขียนเรื่องสั้น

3 posts

Fichtean Curve :  A Story in Crisis : เส้นโค้งฟิซเตน เรื่องราวในวิกฤต

เส้นโค้งฟิซเตน หรือ Fichtean Curve คือ โครงสร้างเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะมันเรียบง่ายและยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้เขียนมีอิสระในการวางแผนได้อย่างแท้จริง
พีระมิดเฟรย์แท็ก – Freytag’s Pyramid

พีระมิดเฟรย์แท็ก : คำอธิบาย ตัวอย่าง และวิธีการใช้โครงสร้าง โศกนาฏกรรม ในงานเขียน พร้อมเปรียบเทียบโครงสร้างดั้งเดิม : Freytag’s Pyramid

Freytag’s Pyramid เป็นที่นิยม นักเขียนมีชื่อนำมาใช้โดยไม่รู้ว่าโครงสร้างนี้ที่เรียกว่า พีระมิดเฟรย์แท็ก คิดค้นโดยการสังเกตรูปแบบเรื่องราว โศกนาฏกรรม คลาสสิก
How To Write a short story

7 วิธี การเขียนเรื่องสั้น : How to Write a Short Story

เพื่อเริ่มต้น การเขียนเรื่องสั้น นี่คือ 6 เทคนิคการเขียน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้ผู้อ่านสามารถลงมือเขียนได้อย่างมั่นใจและทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุด