180.00 ฿

นิทราชั่วนิรันดร์ ความทรงจำไม่อาจลบ ตุล ไวฑูรย์เกียรติ เป็นคนที่ใช้ภาษาสะท้อนแง่คิดผ่านมุมมองส่วนตัวผ่านปลายปากกาเสมอ จะเห็นได้ว่าผลงานของเขาทั้งงานเพลงหรือบทกวี ก็ล้วนแต่มีการเปรียบเปรยเรื่องของความรัก การใช้ชีวิต รวมถึงเนื้อหาเสียดสีสังคมการเมือง

นิทราชั่วนิรันดร์
นิทราชั่วนิรันดร์

180.00 ฿