จาก 16 ปีแห่งความหลัง สู่ 20 ปี แห่งความหวัง

ในปี 2563 เม่นวรรณกรรมจะครบรอบ 20 ปี จึงอยากเชิญชวนอ่าน ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของสำนักพิมพ์เล็ก ที่รวบรวมเรื่องความเป็นมาของแวดวงวรรณกรรม ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งสำนักพิมพ์ จนไปถึงบรรยากาศแวดล้อมของแวดวงวรรณกรรม

Continue Reading จาก 16 ปีแห่งความหลัง สู่ 20 ปี แห่งความหวัง

อีกไม่นานเราจะสูญหาย ฉบับทดลองอ่าน

  • Post Category:Download
  • Post Comments:0 Comments

"อีกไม่นานเราจะสูญหาย" ฉบับทดลองอ่าน ไฟล์ PDF ดาวโหลดรูปแบบหนังสือ จำนวน 36 หน้า

Continue Reading อีกไม่นานเราจะสูญหาย ฉบับทดลองอ่าน

Review: อีกไม่นานเราจะสูญหาย

ความเด่นของนวนิยายเรื่องนี้ที่ไม่ได้นำเสนอเพียงปัญหา แต่ยังชี้ให้เห็นการท้าทายต่อปัญหาของสังคมร่วมสมัยอีกด้วย

Continue Reading Review: อีกไม่นานเราจะสูญหาย