Shakespeare After 400

ผู้อ่านบางคน: ยุคนี้ยังอ่าน ยังแปลงานเช็คสเปียร์กันอีกหรือ ทำไมเช็คสเปียร์ยังสำคัญทั้งๆ ที่ งานของเขาผ่านมาหลายร้อยปี แต่เชื่อไหมว่า แม้เช็คสเปียร์จะตายมาหลายร้อยปีแล้ว แต่งานของเขายังแปลเป็นภาษาไทยไม่กี่เรื่อง ในปัจจุบันบทละครเช็คสเปียร์ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย แม้จะผ่านยุค ผ่านกาลเวลามายาวนานสี่ร้อยปี

Continue Reading Shakespeare After 400

ราคาหนังสือมาจากไหน

ในปัจจุบัน ราคาหนังสือสูงขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งก็มีคนถามว่า ราคาของมันควรจะเป็นเท่าไหร่ และราคาหนังสือมาจากไหน ทำไมคนซื้อจึงรู้สึกว่ามันแพงทั้งที่เขาก็คิดว่ามันคุ้มที่จะซื้อมาอ่าน ผมเคยจำได้ว่ามีใครสักคนบอกว่าหนังสือควรจะมีราคาหน้าละประมาณหนึ่งบาท

Continue Reading ราคาหนังสือมาจากไหน

ประสบการณ์การอยู่กับโรคระบาดโควิด-19

ประสบการณ์การตัวของผู้อ่านที่เขียนมาเล่าช่วงเวลาที่ต้องกักตัวจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19

Continue Reading ประสบการณ์การอยู่กับโรคระบาดโควิด-19