ชื่อเล่ม: รักของทารกวิกลรูป

ชื่อผู้ประพันธ์: วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

จำนวนหน้า: 192

ราคา: 210

ISBN: 978-616-7831-28-2

เรื่องย่อ: เรื่องสั้น สิบเรื่องกับบทละครอีกหนึ่งเรื่องใน “รักของทารกวิกลรูป” ร้อยเรียงเรื่องราวหลังรัฐประหาร บอกเล่าถึงความเจ็บปวดเบื้องลึกของชีวิตคนสามัญธรรมดา พวกเขาต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดบอด หรือภาวะสังคมที่เต็มไปด้วยความอัปลักษณ์ ผู้คนถูกบงการให้กระทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งศาสนา วัฒนธรรม การเมือง แล้วความเชื่อดังกล่าวได้ไปกดทับให้ร่างกายและจิตใจ ท่ามกลางความขัดแย้งของสถานการณ์อันนำไปสู่จุดที่มืดมิด เรื่องสั้นเล่มนี้ไม่เพียงแต่เข้าถึงจิตใจของผู้คน ยังคงแสดงถึงความหดหู่ต่อยุคสมัยอันปวดร้าวได้อย่างดี

2014: รักของทารกวิกลรูป

ไม่เคยมีการต่อต้านใดๆ เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ ไม่มีใครต่อต้านกันอีกแล้ว ไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้น มีแต่ชีวิตที่เหลือทนในรูปแบบหนึ่งและเหลือทนในอีกรูปแบบหนึ่ง พอถึงที่สุด คุณต่างก็ใช้ชีวิตของตัวเองกันต่อไป คนที่เข้าคุกไปแล้วจะไม่ได้ออกมาอีก เรื่องที่พูดไม่ได้จะพูดไม่ได้ไปชั่วนิรันดร์ ไม่เคยมีการต่อต้านใดๆ เกิดขึ้น ไม่เคยมี