Reader Review: รักของทารกวิกลรูป

ถ้า “ยูโธเปียชำรุด” คือมาสเตอร์พีซ เล่มนี่ก็คงจะรองจากนั้น วิวัฒน์น่าจะเป็นนักเขียนคนเดียวที่เราอ่านงานของเขามาต่อเนื่องตลอด

Continue Reading Reader Review: รักของทารกวิกลรูป

Boléro: If on a winter’s night a traveler

ฟลันเนอรี ตัวเอกของเรื่องยกตัวอย่างนักเขียนสองคน คนแรกคือนักเขียนจอมขยันผู้ผลิตผลงานเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่าน นักเขียนคนที่สองคือนักเขียนอมทุกข์ที่เขียนไม่ค่อยออก และผลงานส่วนใหญ่เป็นในแนวครุ่นคิด

Continue Reading Boléro: If on a winter’s night a traveler

ปาฐกถา: การอ่านของคนไทยในมิติด้านวัฒนธรรม

อ.นิธิระบุว่า สังคมไทยเดิมนั้นไม่ใช้ตัวอักษร วรรณกรรมของไทยจึงเพิ่งเกิดมาในสมัยหลังๆ มานี้เอง และมีจำนวนเทียบไม่ได้เลยกับวรรณกรรมมุขปาฐะ คนไทยจึง “อ่าน” ผ่านการ “ฟัง” และส่งต่อความรู้โดยอาศัย “ความจำ”

Continue Reading ปาฐกถา: การอ่านของคนไทยในมิติด้านวัฒนธรรม