Steppenwolf: หมาป่าผู้โดดเดี่ยว (ทดลองอ่าน)

  • Post Category:Download
  • Post Comments:0 Comments

“Steppenwolf—หมาป่าผู้โดดเดี่ยว” เป็นการต่อสู้ภายในของวิญญาณสองดวงที่อยู่ในร่างเดียวกัน เป็นเรื่องราวที่ค้นหาตัวตน ชีวิต สังคม วัฒนธรรม ศาสนา เป็นการต่อสู้ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ แฮร์รี่ คือชายที่กำลังเผชิญหน้ากับรอยต่อนี้

Continue Reading Steppenwolf: หมาป่าผู้โดดเดี่ยว (ทดลองอ่าน)

a pen interview 192

พูดตามจริงคุณอาจจดจำเขาไม่ได้เลย ผมพบเขาสองสามครั้งบนรถเมล์เที่ยวเช้าไปรามคำแหง ช่วงบ่ายขลุกตัวอ่านหนังสือในห้องสมุด ตอนเย็นเดินบนถนน แวะร้านหนังสือย่านนั้น อาจะเป็นเพราะเราชอบหนังสือเหมือนกัน การพบกันแม้จะไม่บังเอิญ แต่คุณก็รู้ว่าสักวันเราต้องเจอกัน และจากกันในเวลาต่อมา

Continue Reading a pen interview 192

กุญแจในกายวิภาค

ในนิยายความตายถูกจัดฉากขึ้น ผู้อ่านจะรู้ว่ามุมมอง (Point of View) ของเรื่องเล่ามีข้อจำกัดในตัวเองเสมอหากเล่าด้วยบุคคลที่หนึ่ง แม้ว่าผู้เขียนอยากให้ผู้เล่าตายๆ ไปเสียจากในโครงเรื่อง แต่ก็ทำไม่ได้เพราะเรื่องเล่าจะสูญหายไป เพราะ “ความตาย” ของผู้เล่า เช่นเดียวกับการเพิกถอนอัตภาวะ (ตัวตน) โดยสมบูรณ์

Continue Reading กุญแจในกายวิภาค