Covid-19

ท่ามกลางบรรยากาศปิดเมือง ผู้คนต้องทิ้งระยะห่าง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางสังคมถูกทำลาย พวกเราชาวสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรมรู้สึกห่วงใย และมองว่าเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

Continue Reading Covid-19

จาก 16 ปีแห่งความหลัง สู่ 20 ปี แห่งความหวัง

ในปี 2563 เม่นวรรณกรรมจะครบรอบ 20 ปี จึงอยากเชิญชวนอ่าน ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของสำนักพิมพ์เล็ก ที่รวบรวมเรื่องความเป็นมาของแวดวงวรรณกรรม ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งสำนักพิมพ์ จนไปถึงบรรยากาศแวดล้อมของแวดวงวรรณกรรม

Continue Reading จาก 16 ปีแห่งความหลัง สู่ 20 ปี แห่งความหวัง

๖ ทศวรรษ แห่งการเปลี่ยนแปลง

สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จากความพยายามที่จะรวบรวมสมาชิกสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในเวลานั้นขึ้นมา ท่ามกลางความยากลำบากในการก่อตั้ง ระยะเวลาเริ่มแรกเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมาย จนกระทั่งในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ จึงสามารถจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ กับกองตำรวจสันติบาลได้สำเร็จ โดยมีสำนักงานอยู่ที่อาคาร ๙ ถนนราชดำเนิน ภายในองค์การค้าคุรุสภา โดยมี นายกำธร สถิรกุล ดำรงตำแหน่งนายกฯ เป็นท่านแรก

Continue Reading ๖ ทศวรรษ แห่งการเปลี่ยนแปลง