Category Archives: Politic

การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว แทรกซึมในทุกวิถีชีวิตของผู้คน การเมืองจึงเกี่ยวข้องในทุกสิ่งที่มนุษย์ดำเนินชีวิต ตั้งแต่วันแรกที่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจ เราปฏิเสธการเมืองไม่ได้