Reader Review: ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน

ภู่มณีเขียนเรื่องราวถึงผู้คนอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกวีตกอับ นักศึกษา เจ้าของร้านกาแฟ แอดมินเพจ อาจารย์สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ฟรีแลนซ์ เจ้าของร้านวัศดุก่อสร้าง ชายเสียสติ เขายังคงใช้ภาษาที่เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยพลัง การวางโครงเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้อ่านสามารถรับรสของเรื่องเล่าได้อย่างถึงรส ด้วยภาษาง่ายๆ แต่เต็มไปด้วยความร่วมสมัย

Continue Reading Reader Review: ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน

จาก 16 ปีแห่งความหลัง สู่ 20 ปี แห่งความหวัง

ในปี 2563 เม่นวรรณกรรมจะครบรอบ 20 ปี จึงอยากเชิญชวนอ่าน ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของสำนักพิมพ์เล็ก ที่รวบรวมเรื่องความเป็นมาของแวดวงวรรณกรรม ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งสำนักพิมพ์ จนไปถึงบรรยากาศแวดล้อมของแวดวงวรรณกรรม

Continue Reading จาก 16 ปีแห่งความหลัง สู่ 20 ปี แห่งความหวัง

ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน ฉบับทดลองอ่าน

รวมเรื่องสั้นจำนวน 10 “ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน“ ประกอบไปด้วย เรื่องเล่าเรื่องราวชีวิตผู้คนหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นกวีตกอับ นักศึกษา เจ้าของร้านกาแฟ แอดมินเพจ อาจารย์สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ฟรีแลนซ์ เจ้าของร้านวัศดุก่อสร้าง ชายเสียสติ

Continue Reading ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน ฉบับทดลองอ่าน