Latest Literature

จักคงชีวิต, หรือมรณา, นั่นคือปุจฉา

Hamlet:  William Shakespeare

Almost no-pain

Hamlet

จักตาย, จักนิทรา. จักนิทรา, หรืออาจจักฝัน—อา, นั่นคือสิ่งขวาง. ด้วยในนิทราแห่งความตายนั้น ฝันใดกันจักปรากฏ

ข้าสำนึกบาป. สวรรค์คงประสงค์เช่นนี้: ลงทัณฑ์ข้าโดยให้ฆ่าเขา, และลงทัณฑ์เขาโดยให้ถูกฆ่า, เพื่อให้ข้าต้องเป็นทั้งเพชฌฆาตและผู้พิพากษา. ข้าจักจัดการกับร่างของเขา, และยินดีรับผลแห่ง ความตายที่ข้าหยิบยื่นให้. เช่นนั้น, อีกครา, ราตรีสวัสดิ์. ข้าจำเป็นต้องโหดร้าย, แต่ก็เพื่อแสดงใจเมตตา. สิ่งเลวร้ายเริ่มขึ้นแล้ว, และจักยิ่งย่ำแย่ในไม่ช้า