เรียนรู้กลวิธีการเขียน

Writing Class Online

งานเขียน บทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย รวมถึงสารคดีในแนวทางต่างๆ ล้วนแล้วผสมผสานระหว่างศาสตร์ และศิลป์ หลายแขนงเข้าด้วยกัน ส่วนผสมเหล่านั้นทำให้ผลงานต่างๆ ได้รับการสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัว งานเขียนจึงเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการอ่านงานของนักเขียนที่เขียนมาก่อนหน้า และเรียนรู้ได้จากศาสตร์ที่ได้รับการประมวลขึ้นมา เป็นวิชาการ นอกจากนั้นยังสามารถเรียนรู้ได้จากการแนะนำของบรรณาธิการหรือนักเขียนที่มีประสบการณ์

โครงสร้างการเล่าเรื่อง

กลวิธีการเขียน

มุมมอง (Point of View)

Read More Post

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More